WELKOM BIJ DE GENERATIETUIN WIERDEN
er informatie

Over ons

De Generatietuin te Wierden is een tuin waarin ouderen samen met kinderen van bijvoorbeeld scholen of naschoolse opvang uit de buurt tuinieren.

Waarom willen wij deze Generatietuin realiseren?
De stichting de Generatietuin te Wierden wil in de Generatietuin een plek realiseren waar jong en oud zich thuis voelt. Of je nu lekker actief in de grond gaat wroeten, ontspannen op een bankje gaat genieten van de omgeving of gewoon even komt buurten. Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom zouden wij graag van jong tot oud de natuur van dichtbij laten beleven. Wij verbinden hen met groene, duurzame (burger)initiatieven rond natuur en maatschappelijke thema’s. Om tegemoet te komen aan de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieueducatie kan de gemeente Wierden en haar inwoners zich verder ontwikkelen. Om verder te groeien naar een sociaal maatschappelijk leefklimaat kan samen (gemeente en burgers) een vertaalslag worden gemaakt naar duurzaam leven. Door het zoeken naar nieuwe (innovatieve) ideeën is het mogelijk om in de gemeente Wierden de sociale cohesie (modern noaberschap) nog verder te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan burgerinitiatieven die zich specialiseren op het terrein van duurzaamheid, maar ook aan samenwerking met het groen, onderwijs, eenzaamheid, ouderen, kwetsbare groepen enzovoort.

Klik hier om naar de sfeerimpressie te gaan.